Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού στα 3-5 Πηγάδια τερματίστηκε λόγω απουσίας υποδομών.

Για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες της περιοχής, μπορείτε να ενημερώνεστε από το νέο γειτονικό σταθμό

στη θέση Άγιος Παύλος (www.meteo.gr/stations/agiospavlos).