Μετεωρολογικός σταθμός στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 515μ.
Ιδιοκτησία: Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Χάρης Ρουσόπουλος, Επικοινωνία
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED 
Weather station in Agia Kiriaki, Ioannina, Greece, Elevation: 515m.
Provided by Municipality of Dodoni and National Observatory of Athens
Supervised by: Haris Roussopoulos, Contact

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats