Μετεωρολογικός σταθμός Ασή Γωνιά Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Ανδρέας Μελαδάκης
Επίβλεψη: Ανδρέας Μελαδάκης

Weather station of Asi Gonia, Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by Andreas Meladakis
Supervised by Andreas Meladakis

Υψόμετρο/Elevation: 380 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
03/10/2023 07:20
Temperature
Θερμοκρασία
19.3 °C
Humidity
Υγρασία
77 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
15.2 °C
Wind
Άνεμος
8.0 Km/h at SSE
Barometer
Βαρόμετρο
1017.4 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
782.2 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
19.3 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
19.3 °C
Sunrise
Ανατολή
07:18
Sunset
Δύση
19:03
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
20.1 °C at 00:10
19.3 °C at 06:40
High Humidity
Low Humidity
78 % at 07:10
72 % at 00:30
High Dew Point
Low Dew Point
15.6 °C at 02:30
14.8 °C at 00:30
High Barometer
Low Barometer
1018.3 hPa at 00:10
1016.7 hPa at 03:40
High Wind Gust
46.7 Km/h at 04:10
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
19.3 °C at 07:10
High Heat Index
20 °C at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Live camera
Ζωντανή εικόνα