Μετεωρολογικός σταθμός Φλώρινα - ΦΟΟΦ
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - ΙΑΑΔΕΤ
Φιλοξενία: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
Επίβλεψη: Παπαδόπoυλoς Τ. Δημήτριος

Weather station of Florina - FOOF
Provided by National Observatory of Athens - IAASARS
Hosted by 1st Highschool of Florina
Supervised by Papadopoulos Dimitrios

Υψόμετρο/Elevation: 696 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
09/12/2022 00:00
Temperature
Θερμοκρασία
10.5 °C
Humidity
Υγρασία
77 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
6.6 °C
Wind
Άνεμος
11.3 Km/h at N
Barometer
Βαρόμετρο
1017.9 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
--- mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
32.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
581.6 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
9.0 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
10.5 °C
Sunrise
Ανατολή
07:47
Sunset
Δύση
17:07
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
--- °C
--- °C
High Humidity
Low Humidity
--- %
--- %
High Dew Point
Low Dew Point
--- °C
--- °C
High Barometer
Low Barometer
--- hPa
--- hPa
High Wind Gust
--- Km/h
High Rain Rate
--- mm/h
Low Wind Chill
--- °C
High Heat Index
--- °C
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας