Μετεωρολογικός σταθμός Ηγουμενίτσας. Περιοχή Μαυρούδι. Υψόμετρο: 77μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Θωμάς Γεωργίου, Επικοινωνία
Weather station in Igoumenitsa, Thesprotia, Greece, Elevation: 77m.
Provided by National Observatory of Athens
Supervised by Thomas Georgiou, Contact

EarthCam Top 10 Winner
View My Stats