Μετεωρολογικός σταθμός Ηλιούπολης
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Σε συνεργασία με Δήμος Ηλιούπολης
Επίβλεψη: Κωνσταντίνος Τσούνης - Απόστολος Στασινόπουλος

Weather station of Ilioupoli
Provided by the National Observatory of Athens
In cooperation with Municipality of Ilioupoli
Supervised by Konstantinos Tsounis - Apostolos Stasinopoulos

Υψόμετρο/Elevation: 171 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
06/02/2023 04:20
Temperature
Θερμοκρασία
1.7 °C
Humidity
Υγρασία
85 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
-0.6 °C
Wind
Άνεμος
6.4 Km/h at WNW
Barometer
Βαρόμετρο
1019.6 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0.4 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
13.8 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
13.8 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
96.4 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
-0.2 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
1.7 °C
Sunrise
Ανατολή
07:25
Sunset
Δύση
17:53
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
3.2 °C at 00:10
1.6 °C at 04:10
High Humidity
Low Humidity
85 % at 04:20
75 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
-0.4 °C at 01:50
-0.9 °C at 00:20
High Barometer
Low Barometer
1019.8 hPa at 03:50
1018.7 hPa at 00:10
High Wind Gust
32.2 Km/h at 00:10
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
-1.1 °C at 02:40
High Heat Index
3.2 °C at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας