Μετεωρολογικός σταθμός Ιωαννίνων - περιοχή Ανατολή, Νότιοδυτικά. Υψόμετρο: 475μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Weather station in Anatoli, South West, Ioannina, Greece, Elevation: 475m.
Provided by National Observatory of Athens
Supervised by Alexis Anastasiou Contact

Αρχείο Ημέρας:   01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00

Στατιστικά / Statistics

View My Stats