Μετεωρολογικός σταθμός Ιωαννίνων - περιοχή Ανατολή, Νότιοδυτικά. Υψόμετρο: 475μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Weather station in Anatoli, South West, Ioannina, Greece, Elevation: 475m.
Provided by National Observatory of Athens
Supervised by Alexis Anastasiou Contact

Αρχείο Ημέρας
01 - 02 - 03 - 04

05 - 06 - 07 - 08

09 - 10 - 11 - 12

13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20

21 - 22 - 23 - 00


Ευχαριστούμε το
Πόλις CAFE
για την φιλοξενία της κάμερας, καθώς και για την σύνδεση internet που μας προσφέρει.

Πόλις CAFE
ΑΜΦΙΘΕΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 81793


Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats