Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Λόγω προβληματικής επίβλεψης του μετεωρολογικού σταθμού της Ιουλίδας,

ο σταθμός αφαιρέθηκε από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.