Μετεωρολογικός σταθμός στο Καραβοστάσι - Πέρδικα - Θεσπρωτία - Υψόμετρο: 4μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Ξενοδοχείο Corrali - Επίβλεψη: Θωμάς Γεωργίου
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Karavostasi - Perdika - Thesprotia - Greece - Elevation: 4m.
Provided by: National Observatory of Athens
Supervised by: Thomas Georgiou
 Fire risk level
 Κίνδυνος πυρκαγιάς
 Conditions
 Συνθήκες
 Temperature
 Θερμοκρασία
 17.4 °C
 Humidity
 Υγρασία
 55 %
 Dewpoint
 Σημείο Δρόσου
 8.3 °C
 Wind
 Ανεμος
  0.0 km/hr

  Bf
 Wind Direction
 Διεύθυνση Ανέμου
  W

 263°
 10 Min. Average Wind
 Μέση Τιμή 10 Λέπτου
 0.0 km/hr

  Bf
 Barometer
 Βαρόμετρο
 1019.6 hPa
 &
 Rising Slowly
 Today's Rain
 Σημερινός Υετός
 0.0 mm
 Rain Rate
 Ραγδαιότητα
 0.0 mm/hr
 Storm Total
 Τρέχουσα Κακοκαιρία
 0.0 mm
 Monthly Rain
 Μηνιαίος Υετός
 77.0 mm
 Yearly Rain
 Ετήσιος Υετός
 354.8 mm
 Wind Chill
 Αίσθηση Ψύχους
 17.4 °C
 Heat Index
 Δείκτης Δυσφορίας
 16.6 °C
 Sunrise
 Ανατολή
  7:29
 Sunset
 Δύση
 19:59

Station's Forecast
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours

Highs/Lows Today This Month This Year
 High Temperature
 Low Temperature
 17.5 °C at 12:48
 8.3 °C at 6:48
 20.5 °C
 4.4 °C
 20.5 °C
 -3.5 °C
 High Humidity
 Low Humidity
 86 % at 6:28
 53 % at 10:25
 96 %
 41 %
 97 %
 25 %
 High Dewpoint
 Low Dewpoint
 9.4 °C at 10:48
 6.1 °C at 4:35
 16.1 °C
 1.1 °C
 16.1 °C
 -13.3 °C
 High Barometer
 Low Barometer
 1019.6 hPa at 12:20
 1017.9 hPa at 4:58
 1023.9 hPa
 999.2 hPa
 1032.3 hPa
 998.3 hPa
 High Wind Gust  17.7 km/hr at 10:45  35.4 km/hr  57.9 km/hr
 High Rain Rate  0.0 mm/hr at ----  64.4 mm/hr  720.0 mm/hr
 Low Wind Chill  7.8 °C at 7:02  2.2 °C  -6.1 °C
 High Heat Index  16.7 °C at 12:39  20.6 °C  20.6 °C

Ιστορικά στοιχεία / Historical Data
Διήμερη Καταγραφή
Last 2 days
Τρέχων Μήνας
Current Month
Προηγούμενος Μήνας
Previous Month
Τρέχον Ετος
Current Year
Προηγούμενο Ετος
Previous Year

Αναλυτικά Δεδομένα / Analytical Data
2015 - - - - - - - - - - - 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Στατιστικά / Statistics

View My Stats

Έγκυρο CSS!      Valid HTML 4.01 Transitional