Μετεωρολογικός σταθμός στο Καραβοστάσι - Πέρδικα - Θεσπρωτία - Υψόμετρο: 4μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Ξενοδοχείο Corrali - Επίβλεψη: Θωμάς Γεωργίου
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Karavostasi - Perdika - Thesprotia - Greece - Elevation: 4m.
Provided by: National Observatory of Athens
Supervised by: Thomas Georgiou
 Fire risk level
 Κίνδυνος πυρκαγιάς
 Conditions
 Συνθήκες
 Temperature
 Θερμοκρασία
 14.3 °C
 Humidity
 Υγρασία
 87 %
 Dewpoint
 Σημείο Δρόσου
 12.2 °C
 Wind
 Ανεμος
  0.0 km/hr

  Bf
 Wind Direction
 Διεύθυνση Ανέμου
  N

 5°
 10 Min. Average Wind
 Μέση Τιμή 10 Λέπτου
 4.8 km/hr

  Bf
 Barometer
 Βαρόμετρο
 1014.7 hPa
 &
 Rising Slowly
 Today's Rain
 Σημερινός Υετός
 0.0 mm
 Rain Rate
 Ραγδαιότητα
 0.0 mm/hr
 Storm Total
 Τρέχουσα Κακοκαιρία
 7.4 mm
 Monthly Rain
 Μηνιαίος Υετός
 36.8 mm
 Yearly Rain
 Ετήσιος Υετός
 470.2 mm
 Wind Chill
 Αίσθηση Ψύχους
 14.3 °C
 Heat Index
 Δείκτης Δυσφορίας
 14.3 °C
 Sunrise
 Ανατολή
  6:16
 Sunset
 Δύση
 20:57

Station's Forecast
Increasing clouds with little temperature change.

Highs/Lows Today This Month This Year
 High Temperature
 Low Temperature
 16.4 °C at 0:00
 13.0 °C at 6:40
 28.3 °C
 10.6 °C
 28.3 °C
 -3.5 °C
 High Humidity
 Low Humidity
 89 % at 6:50
 85 % at 4:31
 95 %
 26 %
 97 %
 17 %
 High Dewpoint
 Low Dewpoint
 14.4 °C at 0:00
 11.1 °C at 5:34
 19.4 °C
 2.2 °C
 19.4 °C
 -13.3 °C
 High Barometer
 Low Barometer
 1014.7 hPa at 7:44
 1013.8 hPa at 5:25
 1020.5 hPa
 1005.5 hPa
 1032.3 hPa
 998.3 hPa
 High Wind Gust  11.3 km/hr at 4:13  53.1 km/hr  57.9 km/hr
 High Rain Rate  0.0 mm/hr at ----  122.6 mm/hr  720.0 mm/hr
 Low Wind Chill  12.8 °C at 6:40  10.6 °C  -6.1 °C
 High Heat Index  16.7 °C at 0:00  27.2 °C  27.2 °C

Ιστορικά στοιχεία / Historical Data
Διήμερη Καταγραφή
Last 2 days
Τρέχων Μήνας
Current Month
Προηγούμενος Μήνας
Previous Month
Τρέχον Ετος
Current Year
Προηγούμενο Ετος
Previous Year

Αναλυτικά Δεδομένα / Analytical Data
2015 - - - - - - - - - - - 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Στατιστικά / Statistics

View My Stats

Έγκυρο CSS!      Valid HTML 4.01 Transitional