Ο σταθμός έχει αφαιρεθεί από το δίκτυο
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.