Μετεωρολογικός σταθμός Δασικού Χωριού Κέδρος, Καταρράκτης Αρτας. Υψόμετρο: 920μ
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Δασικό Χωριό Κέδρος
Weather station in Guest House Kedros, Katarraktis Arta - Greece. Elevation: 920m
Provided by National Observatory of Athens
Hosted by: Guest House Kedros

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics