Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο μετεωρολογικός σταθμός της Παναγοπούλας αφαιρέθηκε από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών.