Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο μετεωρολογικός σταθμός της Παραλίας αφαιρέθηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών

σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω δυσλειτουργίας.