Μετεωρολογικός σταθμός στην Πάργα. Υψ: 8μ. (39° 16' 59"Β - 20° 24' 19"Α)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Γιάννης Κώτσης. (επικοινωνία) - Φιλοξενία: Δήμος Πάργας και το Ξενοδοχείο Sol
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Parga, Greece. Elevation: 8m. (39° 16' 59"N - 20° 24' 19"E)
Provided by National Observatory of Athens
Supervised by Giannis Kotsis (contact) - Hosted by Municipality of Parga and Hotel Sol

Special thanks to Hotel Sol for their hospitality and their internet connection    |    Ευχαριστούμε τα Επιπλα Γεωργίου για την προσφορά του υπολογιστή

Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon


View My Stats