Μετεωρολογικός σταθμός στο Πληκάτι Ιωαννίνων. Υψ: 1240μ.
Ιδιοκτησία Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Επίβλεψη: Θωμάς Γεωργίου
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Plikati, Ioannina, Greece. Elevation: 1240m.
Provided by National Observatory of Athens.
Supervised by Thomas Georgiou

Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon