Μετεωρολογικός σταθμός στα Πράμαντα Ιωαννίνων. Υψ: 840μ. (39° 31' 46"Β - 21° 05' 47"Α)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου - Φιλοξενία Κέντρο Υγείας Πραμάντων.
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Pramanta, Ioannina, Greece. Elevation: 840m. (39° 31' 46"N - 21° 05' 47"E)
Provided by National Observatory of Athens
Supervised by Alexis Anastasiou - Hospitality Health Center of Pramanta.

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats