Μετεωρολογικός σταθμός Πυραθίου Ηρακλείου
Ιδιοκτησία: Νικόλαος Σωχωράκης
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Νικόλαος Σωχωράκης

Weather station of Pyrathi, Heraclion, Crete Island
Provided by Nick Sohorakis
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by Nick Sohorakis

Υψόμετρο/Elevation: 311 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
29/11/2022 05:20
Temperature
Θερμοκρασία
12.3 °C
Humidity
Υγρασία
91 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
10.9 °C
Wind
Άνεμος
1.6 Km/h at NE
Barometer
Βαρόμετρο
1008.8 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
2.6 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
3.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
5.8 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
35.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
625.0 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
12.3 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
12.4 °C
Sunrise
Ανατολή
7:07
Sunset
Δύση
17:08
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
12.6 °C at 00:20
12.2 °C at 01:00
High Humidity
Low Humidity
91 % at 00:10
89 % at 02:10
High Dew Point
Low Dew Point
11.1 °C at 00:10
10.5 °C at 02:10
High Barometer
Low Barometer
1009 hPa at 00:10
1008.4 hPa at 01:10
High Wind Gust
12.9 Km/h at 01:40
High Rain Rate
8 mm/h at 04:50
Low Wind Chill
12.2 °C at 01:00
High Heat Index
12.6 °C at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Live camera
Ζωντανή εικόνα