Μετεωρολογικός σταθμός Θεοδωριάνων Αρτας. Υψ: 962μ. (39°26'10"Β - 21°12'27"Α)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία και Επίβλεψη: Αδελφότητα Θεοδωριάνων - Δημήτρης Στεργιούλης
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Theodoriana, Arta, Greece. Elevation: 962m. (39°26'10"N - 21°12'27"E)
Provided by National Observatory of Athens
Hosted and Supervised by Adelfotita Theodorianon - Dimitris Stergioulis
 Fire risk level
 Κίνδυνος πυρκαγιάς
 Conditions
 Συνθήκες
 Temperature
 Θερμοκρασία
 
 Humidity
 Υγρασία
 
 Dewpoint
 Σημείο Δρόσου
 
 Wind
 Ανεμος
 

  Bf
 Wind Direction
 Διεύθυνση Ανέμου
 

 
 10 Min. Average Wind
 Μέση Τιμή 10 Λέπτου
 

  Bf
 Barometer
 Βαρόμετρο
 
 &
 
 Today's Rain
 Σημερινός Υετός
 
 Rain Rate
 Ραγδαιότητα
 
 Storm Total
 Τρέχουσα Κακοκαιρία
 
 Monthly Rain
 Μηνιαίος Υετός
 
 Yearly Rain
 Ετήσιος Υετός
 
 Wind Chill
 Αίσθηση Ψύχους
 
 Heat Index
 Δείκτης Δυσφορίας
 
 Sunrise
 Ανατολή
 
 Sunset
 Δύση
 





Station's Forecast

Highs/Lows Today This Month This Year
 High Temperature

 Low Temperature

 

 

 

 

 

 

 High Humidity

 Low Humidity

 

 

 

 

 

 

 High Dewpoint

 Low Dewpoint

 

 

 

 

 

 

 High Barometer

 Low Barometer

 

 

 

 

 

 

 High Wind Gust      
 High Rain Rate      
 Low Wind Chill      
 High Heat Index      

Ιστορικά στοιχεία / Historical Data
Last 2 days
Διήμερη Καταγραφή
Current Month
Τρέχων Μήνας
Previous Month
Προηγούμενος Μήνας
Current Year
Τρέχον Ετος
Previous Year
Προηγούμενο Ετος
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Στατιστικά / Statistics

View My Stats