Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 6:25 23/02/18

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

0.2°C

Υγρασία
Humidity
95%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
-0.5°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at S
Βαρόμετρο
Barometer
1010.6 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
83.6 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
138.6 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
0.2°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
0.1°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
0.1°C
Ανατολή
Sunrise
7:10 
Δύση
Sunset
18:18 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

1.9°C   at   0:04

0.2°C  at    5:33

High Humidity

Low Humidity

95%   at   3:04

93%   at   0:08

High Dewpoint

Low Dewpoint

1.1°C   at   0:00

-0.6°C at  1:45

High Barometer

Low Barometer

1011.1 hPa   at   2:12

1010.4 hPa  at   5:22

High Wind Gust

0.0   km/h at  ----

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

0.0°C   at 5:29

High Heat Index

2.2°C   at   0:04

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports