Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 21:10 25/08/19

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

23.2°C

Υγρασία
Humidity
57%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
14.2°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at ENE
Βαρόμετρο
Barometer
1012.9 & Rising Slowly
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
4.8 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
515.2 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
23.2°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
23.3°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
23.3°C
Ανατολή
Sunrise
6:55 
Δύση
Sunset
20:10 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

34.8°C   at   14:58

14.7°C  at    6:17

High Humidity

Low Humidity

85%   at   3:48

29%   at   14:51

High Dewpoint

Low Dewpoint

15.6°C   at  15:09

11.7°C at  6:17

High Barometer

Low Barometer

1013.9 hPa   at   0:40

1011.4 hPa  at   17:28

High Wind Gust

35.4   km/h at  15:25

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

15.0°C   at 3:44

High Heat Index

35.0°C   at   14:50

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports