Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 10:55 17/01/19

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

5.7°C

Υγρασία
Humidity
64%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
-0.6°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at NNE
Βαρόμετρο
Barometer
1024.3 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
122.8 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
122.8 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
5.7°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
5.3°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
5.3°C
Ανατολή
Sunrise
7:43 
Δύση
Sunset
17:37 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

5.7°C   at   10:53

-5.4°C  at    7:51

High Humidity

Low Humidity

95%   at   5:38

64%   at   10:54

High Dewpoint

Low Dewpoint

0.0°C   at   9:42

-7.2°C at  6:26

High Barometer

Low Barometer

1024.4 hPa   at   10:36

1023.2 hPa  at   6:03

High Wind Gust

6.4   km/h at   4:49

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

-5.6°C   at 6:54

High Heat Index

5.0°C   at   10:43

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports