Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 6:15 04/08/20

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

14.7°C

Υγρασία
Humidity
88%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
12.7°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at SSW
Βαρόμετρο
Barometer
1009.7 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
11.6 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
265.6 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
14.7°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
14.7°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
14.7°C
Ανατολή
Sunrise
6:37 
Δύση
Sunset
20:35 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

19.1°C   at   0:00

14.6°C  at    6:00

High Humidity

Low Humidity

88%   at   3:51

78%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

15.6°C   at   0:01

12.8°C at  5:08

High Barometer

Low Barometer

1010.4 hPa   at   0:07

1009.4 hPa  at   4:36

High Wind Gust

0.0   km/h at  ----

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

14.4°C   at 5:53

High Heat Index

19.4°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports