Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 0:30 24/08/17

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

17.3°C

Υγρασία
Humidity
76%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
13.0°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at ESE
Βαρόμετρο
Barometer
1015.5 & Rising Slowly
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
0.0 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
346.6 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
17.3°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
17.3°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
17.3°C
Ανατολή
Sunrise
6:54 
Δύση
Sunset
20:11 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

18.4°C   at   0:00

17.3°C  at    0:27

High Humidity

Low Humidity

76%   at   0:28

72%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

13.3°C   at   0:00

12.8°C at  0:11

High Barometer

Low Barometer

1015.5 hPa   at   0:22

1015.3 hPa  at   0:04

High Wind Gust

0.0   km/h at  ----

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

17.2°C   at 0:22

High Heat Index

18.3°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports