Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 2:55 24/03/19

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

9.2°C

Υγρασία
Humidity
65%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
3.0°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at E
Βαρόμετρο
Barometer
1018.2 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
17.2 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
340.2 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
9.2°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
8.9°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
8.9°C
Ανατολή
Sunrise
6:29 
Δύση
Sunset
18:45 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

10.1°C   at   0:52

8.7°C  at    0:17

High Humidity

Low Humidity

65%   at   2:20

57%   at   0:46

High Dewpoint

Low Dewpoint

2.8°C   at   2:12

1.7°C at  0:00

High Barometer

Low Barometer

1018.6 hPa   at   0:02

1018.2 hPa  at   2:53

High Wind Gust

25.7   km/h at   0:51

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

8.3°C   at 0:21

High Heat Index

9.4°C   at   0:42

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports