Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 6:40 12/12/19

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

6.6°C

Υγρασία
Humidity
86%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
4.4°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at NNE
Βαρόμετρο
Barometer
1004.8 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.2 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
30.4 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
36.0 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
773.4 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
6.6°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
6.6°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
6.6°C
Ανατολή
Sunrise
7:35 
Δύση
Sunset
17:13 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

6.8°C   at   1:24

6.2°C  at    0:02

High Humidity

Low Humidity

87%   at   0:00

86%   at   1:15

High Dewpoint

Low Dewpoint

5.0°C   at   1:31

3.9°C at  3:50

High Barometer

Low Barometer

1006.4 hPa   at   0:00

1004.2 hPa  at   5:42

High Wind Gust

11.3   km/h at   6:17

High Rain Rate

0.2 mm/hr   at   2:00

Low Wind Chill

6.1°C   at 0:00

High Heat Index

6.7°C   at   0:25

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports