Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 18:25 18/11/18

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

9.2°C

Υγρασία
Humidity
84%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
6.6°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at ESE
Βαρόμετρο
Barometer
1010.9 & Falling Slowly
Σημερινός Υετός
Today's Rain
41.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
1.8 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
59.6 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
76.0 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
1574.2 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
9.2°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
9.2°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
9.2°C
Ανατολή
Sunrise
7:14 
Δύση
Sunset
17:18 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

9.4°C   at   14:54

6.9°C  at    5:26

High Humidity

Low Humidity

87%   at   0:00

84%   at   9:49

High Dewpoint

Low Dewpoint

6.7°C   at  13:27

4.4°C at  6:20

High Barometer

Low Barometer

1020.5 hPa   at   0:06

1010.2 hPa  at   17:28

High Wind Gust

20.9   km/h at  17:49

High Rain Rate

22.2 mm/hr   at  16:48

Low Wind Chill

6.7°C   at 0:00

High Heat Index

9.4°C   at   13:32

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports