Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 0:00 27/02/21

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

2.8°C

Υγρασία
Humidity
88%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
1.0°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at SSE
Βαρόμετρο
Barometer
1023.0 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
43.8 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
163.2 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
2.8°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
2.7°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
2.7°C
Ανατολή
Sunrise
7:05 
Δύση
Sunset
18:22 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

2.8°C   at   0:00

2.7°C  at    0:00

High Humidity

Low Humidity

88%   at   0:00

88%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

1.1°C   at   0:00

1.1°C at  0:00

High Barometer

Low Barometer

1023.1 hPa   at   0:00

1023.0 hPa  at   0:00

High Wind Gust

0.0   km/h at  ----

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

2.8°C   at 0:00

High Heat Index

2.8°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports