Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 7:45 28/05/17

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

12.6°C

Υγρασία
Humidity
96%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
12.0°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at E
Βαρόμετρο
Barometer
1014.1 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.4 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
6.2 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
44.6 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
229.4 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
12.6°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
12.7°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
12.7°C
Ανατολή
Sunrise
6:13 
Δύση
Sunset
20:43 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

13.2°C   at   0:44

12.0°C  at    6:38

High Humidity

Low Humidity

100%   at   2:39

95%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

12.8°C   at   0:37

11.7°C at  3:14

High Barometer

Low Barometer

1014.9 hPa   at   0:26

1013.4 hPa  at   4:55

High Wind Gust

6.4   km/h at   6:25

High Rain Rate

0.4 mm/hr   at   2:00

Low Wind Chill

12.2°C   at 3:16

High Heat Index

13.3°C   at   0:34

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports