Μετεωρολογικός σταθμός στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας. Υψ: 580μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Επίβλεψη: Θωμάς Γεωργίου - Η κάμερα και το internet είναι μια προσφορά των Επίπλων Γεωργίου
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Tsamantas, Thesprotia, Greece. Elevation: 580m.
Provided by National Observatory of Athens.
Supervised by Thomas Georgiou - The camera and the internet are an offer of Furniture Georgiou

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats