Μετεωρολογικός σταθμός στο Τσεπέλοβο - Ζαγοροχώρια - Υψόμετρο: 1080μ.
Ιδιοκτησία: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου - Φιλοξενία: Ξενοδοχείο Το Καδί
VANTAGE PRO2 PLUS WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Tsepelovo - Zagorohoria - Greece - Elevation: 1080m.
Provided by: University of Ioannina Department of Biological Applications and Technologies
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.
Supervised by: Alexis Anastasiou - Hosted by: Hotel The Kadi
 Πρόγνωση
 Forecast
 Fire risk level
 Κίνδυνος πυρκαγιάς
 Conditions
 Συνθήκες
 Temperature
 Θερμοκρασία
 --- °C
 Humidity
 Υγρασία
 --- %
 Dewpoint
 Σημείο Δρόσου
 --- °C
 Wind
 Ανεμος
  --- km/hr

  Bf
 Wind Direction
 Διεύθυνση Ανέμου
  ---

 ---°
 10 Min. Average Wind
 Μέση Τιμή 10 Λέπτου
 --- km/hr

  Bf
 Barometer
 Βαρόμετρο
 1013.9 hPa
 &
 Rising Slowly
 Today's Rain
 Σημερινός Υετός
 0.0 mm
 Rain Rate
 Ραγδαιότητα
 -0.2 mm/hr
 Storm Total
 Τρέχουσα Κακοκαιρία
 0.0 mm
 Monthly Rain
 Μηνιαίος Υετός
 40.6 mm
 Yearly Rain
 Ετήσιος Υετός
 1058.4 mm
 Wind Chill
 Αίσθηση Ψύχους
 --- °C
 Heat Index
 Δείκτης Δυσφορίας
 --- °C
 Solar Radiation
 Ηλιακή Ακτινοβολία
 --- W/m²
 UV Index
 Ακτινοβολία UV
 --- index
 Sunrise
 Ανατολή
  6:56
 Sunset
 Δύση
 20:16

Station's Forecast
Increasing clouds with little temperature change.

Highs/Lows Today This Month This Year
 High Temperature
 Low Temperature
 3.4 °C at 0:00
 2.2 °C at 1:53
 18.1 °C
 -2.3 °C
 19.9 °C
 -10.6 °C
 High Humidity
 Low Humidity
 80 % at 0:58
 76 % at 0:00
 94 %
 25 %
 100 %
 20 %
 High Dewpoint
 Low Dewpoint
 0.0 °C at 0:18
 -1.1 °C at 1:18
 8.9 °C
 -11.1 °C
 11.1 °C
 -17.2 °C
 High Barometer
 Low Barometer
 1015.6 hPa at 0:53
 1011.5 hPa at 16:46
 1026.7 hPa
 1000.3 hPa
 1030.2 hPa
 994.8 hPa
 High Wind Gust  4.8 km/hr at 0:28  40.2 km/hr  56.3 km/hr
 High Rain Rate  0.0 mm/hr at ----  48.4 mm/hr  105.6 mm/hr
 Low Wind Chill  1.7 °C at 1:01  -3.3 °C  -12.8 °C
 High Heat Index  3.3 °C at 0:00  16.1 °C  17.8 °C
 High Solar Radiation  0 W/m² at ----  1327 W/m²  1327 W/m²
 High UV Index  0.0 index at ----  8.0 index  8.0 index

Ιστορικά στοιχεία / Historical Data
Διήμερη Καταγραφή
Last 2 days
Τρέχων Μήνας
Current Month
Προηγούμενος Μήνας
Previous Month
Τρέχον Ετος
Current Year
Προηγούμενο Ετος
Previous Year

Αναλυτικά Δεδομένα / Analytical Data
2015 - - - - - - - - - - - 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Στατιστικά / Statistics

View My Stats