Μετεωρολογικός σταθμός Ζίτσας, Ιωάννινα. Υψόμετρο: 740μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Καφέ Εστιατόριο, Μοναστήρι - Χορηγός: www.candleshop.gr
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Zitsa, Ioannina, Greece, Elevation: 740m.
Provided by National Observatory of Athens
Special thanks to Cafe Restaurant Monastiri for their hospitality & to www.candleshop.gr for their support.

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats