Μετεωρολογικός σταθμός Ζυγού Καβάλας
Ιδιοκτησία: Κοτσακίδης Δαμιανός
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Zygos, Kavala
Provided by Kotsakidis Damianos
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 87 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
23/05/2024 09:00
Temperature
Θερμοκρασία
18.6 °C
Humidity
Υγρασία
91 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
17.1 °C
Wind
Άνεμος
3.2 Km/h at SW
Barometer
Βαρόμετρο
1011.9 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
2.8 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
2.8 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
29.2 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
211.4 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
18.6 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
19.3 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
438 W/m²
Sunrise
Ανατολή
5:58
Sunset
Δύση
20:42
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
--- °C
Soil moisture 2
Υγρασία εδάφους 2
--- cb
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
--- cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
19.2 °C at 01:30
16.6 °C at 05:50
High Humidity
Low Humidity
95 % at 07:50
71 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
17.1 °C at 08:30
13.4 °C at 00:20
High Barometer
Low Barometer
1012 hPa at 08:50
1010.3 hPa at 04:50
High Wind Gust
17.7 Km/h at 04:50
High Rain Rate
10.8 mm/h at 03:10
Low Wind Chill
16.6 °C at 05:50
High Heat Index
19.7 °C at 02:20
High Solar Radiation
489 W/m² at 09:00
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
--- °C at 00:00
--- °C at 00:00
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Soil Moist. 2
Low Soil Moist. 2
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
--- at 00:00
--- at 00:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας