Μετεωρολογικός σταθμός Ζυγού Καβάλας
Ιδιοκτησία: Κοτσακίδης Δαμιανός
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Zygos, Kavala
Provided by Kotsakidis Damianos
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 87 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
25/09/2022 20:20
Temperature
Θερμοκρασία
16.8 °C
Humidity
Υγρασία
81 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
13.6 °C
Wind
Άνεμος
1.6 Km/h at ESE
Barometer
Βαρόμετρο
1017.9 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
4.2 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
383.0 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
16.8 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
17.0 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Sunrise
Ανατολή
7:14
Sunset
Δύση
19:15
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
--- °C
Soil moisture 2
Υγρασία εδάφους 2
--- cb
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
--- cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
23.9 °C at 15:00
6.4 °C at 07:40
High Humidity
Low Humidity
98 % at 08:50
58 % at 12:30
High Dew Point
Low Dew Point
15.9 °C at 15:00
5.6 °C at 07:30
High Barometer
Low Barometer
1021.9 hPa at 02:10
1017.6 hPa at 19:20
High Wind Gust
22.5 Km/h at 17:40
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
6.5 °C at 07:30
High Heat Index
24.4 °C at 15:00
High Solar Radiation
749 W/m² at 13:30
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
--- °C at 00:00
--- °C at 00:00
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Soil Moist. 2
Low Soil Moist. 2
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
--- at 00:00
--- at 00:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας