Μετεωρολογικός σταθμός Ζυγού Καβάλας
Ιδιοκτησία: Κοτσακίδης Δαμιανός
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Zygos, Kavala
Provided by Kotsakidis Damianos
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 87 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
06/02/2023 04:50
Temperature
Θερμοκρασία
0.4 °C
Humidity
Υγρασία
46 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
-9.9 °C
Wind
Άνεμος
12.9 Km/h at NW
Barometer
Βαρόμετρο
1023.0 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
102.2 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
-3.4 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
-0.1 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Sunrise
Ανατολή
7:28
Sunset
Δύση
17:45
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
6.7 °C
Soil moisture 2
Υγρασία εδάφους 2
45 cb
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
28 cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
1.6 °C at 00:10
0.2 °C at 03:40
High Humidity
Low Humidity
51 % at 04:00
45 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
-8.7 °C at 04:00
-9.9 °C at 04:50
High Barometer
Low Barometer
1023.1 hPa at 02:40
1021.8 hPa at 00:10
High Wind Gust
35.4 Km/h at 04:50
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
-3.4 °C at 04:50
High Heat Index
0.9 °C at 00:10
High Solar Radiation
0 W/m² at 00:10
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
6.7 °C at 00:10
6.7 °C at 00:10
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
28 cb at 03:30
27 cb at 00:10
High Soil Moist. 2
Low Soil Moist. 2
45 cb at 03:30
43 cb at 00:10
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
--- at 00:00
--- at 00:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας