Μετεωρολογικός σταθμός στα Δερβίζιανα. Δήμος Δωδώνης. Υψόμετρο: 585μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Ευχαριστούμε το Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων, για την φιλοξενία
Weather station in Derviziana, Municipality of Dodoni Elevation: 585m.
Provided by National Observatory of Athens - Supervised by Alexis Anastasiou Contact
Special thanks to health center of Derviziana for hospitality

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon