Μετεωρολογικός σταθμός Καστρίου
Ιδιοκτησία: Κωνσταντίνος Μπάκαλας
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Κωνσταντίνος Μπάκαλας

Weather station of Kastri
Provided by Konstantinos Bakalas
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by Konstantinos Bakalas

Υψόμετρο/Elevation: 326 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
07/07/2022 20:00
Temperature
Θερμοκρασία
28.4 °C
Humidity
Υγρασία
43 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
14.7 °C
Wind
Άνεμος
4.8 Km/h at NNE
Barometer
Βαρόμετρο
1010.8 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
327.4 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
28.4 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
28.6 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
94 W/m²
Sunrise
Ανατολή
9:20
Sunset
Δύση
0:01
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
31.9 °C at 15:40
24.7 °C at 08:10
High Humidity
Low Humidity
60 % at 08:00
35 % at 18:00
High Dew Point
Low Dew Point
16.6 °C at 10:40
10.5 °C at 00:40
High Barometer
Low Barometer
1012.5 hPa at 11:30
1010.3 hPa at 17:30
High Wind Gust
37 Km/h at 11:50
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
24.3 °C at 07:50
High Heat Index
32.1 °C at 16:20
High Solar Radiation
1083 W/m² at 14:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας