Μετεωρολογικός σταθμός Καστρίου
Ιδιοκτησία: Κωνσταντίνος Μπάκαλας
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Κωνσταντίνος Μπάκαλας

Weather station of Kastri
Provided by Konstantinos Bakalas
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by Konstantinos Bakalas

Υψόμετρο/Elevation: 326 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
02/12/2023 01:10
Temperature
Θερμοκρασία
14.9 °C
Humidity
Υγρασία
84 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
12.2 °C
Wind
Άνεμος
3.2 Km/h at SSE
Barometer
Βαρόμετρο
1017.4 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
457.8 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
14.9 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
14.8 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Sunrise
Ανατολή
7:23
Sunset
Δύση
17:05
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
15 °C at 00:10
14.8 °C at 01:10
High Humidity
Low Humidity
84 % at 00:10
84 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
12.3 °C at 00:10
12.2 °C at 00:40
High Barometer
Low Barometer
1017.7 hPa at 00:10
1017.4 hPa at 01:00
High Wind Gust
19.3 Km/h at 00:20
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
14.6 °C at 00:10
High Heat Index
14.9 °C at 00:10
High Solar Radiation
0 W/m² at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας