Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

O μετεωρολογικός σταθμός στα Φλάμπουρα Πρεβέζης αφαιρέθηκε από το δίκτυο

 του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λόγω αδυναμίας επίβλεψης.