Μετεωρολογικός σταθμός Φλώρινα - ΦΟΟΦ
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - ΙΑΑΔΕΤ
Φιλοξενία: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
Επίβλεψη: Παπαδόπoυλoς Τ. Δημήτριος

Weather station of Florina - FOOF
Provided by National Observatory of Athens - IAASARS
Hosted by 1st Highschool of Florina
Supervised by Papadopoulos Dimitrios

Υψόμετρο/Elevation: 696 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
01/12/2023 14:20
Temperature
Θερμοκρασία
18.7 °C
Humidity
Υγρασία
57 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
10.0 °C
Wind
Άνεμος
4.8 Km/h at SE
Barometer
Βαρόμετρο
1015.1 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
645.0 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
18.7 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
18.7 °C
Sunrise
Ανατολή
07:39
Sunset
Δύση
17:08
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
19.2 °C at 14:00
9.3 °C at 00:10
High Humidity
Low Humidity
77 % at 00:10
56 % at 13:10
High Dew Point
Low Dew Point
10.3 °C at 13:00
5.5 °C at 00:10
High Barometer
Low Barometer
1017.1 hPa at 02:50
1015 hPa at 14:00
High Wind Gust
51.5 Km/h at 10:30
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
9.3 °C at 00:10
High Heat Index
19.1 °C at 14:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Live camera
Ζωντανή εικόνα