Μετεωρολογικός σταθμός Καρπερού
Ιδιοκτησία: Δήμος Δεσκάτης
Φιλοξενία: Δημοτικό Σχολείο Καρπερού
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Karpero
Provided by Municipality of Deskati
Hosted by Elementary School of Karpero
In cooperation with The National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 495 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
25/03/2023 00:30
Temperature
Θερμοκρασία
8.5 °C
Humidity
Υγρασία
79 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
5.1 °C
Wind
Άνεμος
0.0 Km/h at S
Barometer
Βαρόμετρο
1014.0 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
51.8 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
176.4 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
8.5 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
8.4 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Sunrise
Ανατολή
6:30
Sunset
Δύση
18:50
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
10.0 °C
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
18 cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
8.5 °C at 00:30
7.8 °C at 00:10
High Humidity
Low Humidity
80 % at 00:20
79 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
5.1 °C at 00:30
4.4 °C at 00:10
High Barometer
Low Barometer
1014.2 hPa at 00:20
1014 hPa at 00:30
High Wind Gust
3.2 Km/h at 00:20
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
7.8 °C at 00:10
High Heat Index
8.4 °C at 00:30
High Solar Radiation
0 W/m² at 00:10
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
10 °C at 00:10
10 °C at 00:10
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
18 cb at 00:10
18 cb at 00:10
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
---
---
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας