Μετεωρολογικός σταθμός Κόνιτσας. Υψόμετρο: 530μ
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Επίβλεψη: Μάκης Καβελίδης
Φιλοξενία: Κ.Π.Ε. Κόνιτσας - Πραμάντων
Weather station in Konitsa - Greece. Elevation: 530m
Provided by National Observatory of Athens - Supervised by Makis Kavelidis
Hosted by: Center of Environmental Education, Konitsa - Pramanta
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

  View My Stats