Μετεωρολογικός σταθμός Μανιακίου Φλώρινας
Ιδιοκτησία: Βοκερία 551 Ορεινά Φρούτα
Φιλοξενία: Βοκερία 551 Ορεινά Φρούτα
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Maniaki, Florina
Provided by Vokeria 551 Mountainous Fruits
Hosted by Vokeria 551 Mountainous Fruits
In cooperation with The National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 527 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
31/01/2023 06:00
Temperature
Θερμοκρασία
-0.2 °C
Humidity
Υγρασία
82 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
-2.9 °C
Wind
Άνεμος
11.3 Km/h at SSE
Barometer
Βαρόμετρο
1015.5 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
49.8 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
49.8 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
-3.9 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
-0.4 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
3.9 °C
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
52 cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
15
Sunrise
Ανατολή
7:44
Sunset
Δύση
17:49
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
0.9 °C at 00:10
-0.9 °C at 01:50
High Humidity
Low Humidity
86 % at 01:50
77 % at 00:20
High Dew Point
Low Dew Point
-2.3 °C at 03:20
-3 °C at 05:30
High Barometer
Low Barometer
1015.5 hPa at 06:00
1014.5 hPa at 04:10
High Wind Gust
22.5 Km/h at 05:30
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
-4.6 °C at 05:40
High Heat Index
0.6 °C at 01:00
High Solar Radiation
0 W/m² at 00:10
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
3.9 °C at 00:10
3.9 °C at 00:10
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
52 cb at 00:10
51 cb at 02:10
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
15 at 00:10
15 at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Live camera
Ζωντανή εικόνα