Μετεωρολογικός σταθμός Μετσόβου. Υψόμετρο: 1240μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών"
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Weather station in Metsovo - Greece. Elevation: 1240m.
Provided by National Technical University of Athens, Msc "Enviroment and Developement of Mountainous Areas"
In cooperation with National Observatory of Athens
 Fire risk level
 Κίνδυνος πυρκαγιάς
 
 Conditions
 Συνθήκες
 
 Temperature
 Θερμοκρασία
 
 Humidity
 Υγρασία
 
 Dewpoint
 Σημείο Δρόσου
 
 Wind
 Ανεμος
 

  Bf
 Wind Direction
 Διεύθυνση Ανέμου
 

 
 10 Min. Average Wind
 Μέση Τιμή 10 Λέπτου
 

  Bf
 Barometer
 Βαρόμετρο
 
 &
 
 Today's Rain
 Σημερινός Υετός
 
 Rain Rate
 Ραγδαιότητα
 
 Storm Total
 Τρέχουσα Κακοκαιρία
 
 Monthly Rain
 Μηνιαίος Υετός
 
 Yearly Rain
 Ετήσιος Υετός
 
 Wind Chill
 Αίσθηση Ψύχους
 
 Heat Index
 Δείκτης Δυσφορίας
 
 UV Index
 Υπεριώδης Ακτινοβολία
 
 Solar Radiation
 Ηλιακή Ακτινοβολία
 
 Sunrise
 Ανατολή
 
 Sunset
 Δύση
 
UV Index Number Exposure Level
0 to 2 Low
2 to 5 Moderate
5 to 8 High
8 to 11 Very High
11+ Extreme

Station's Forecast

Highs/Lows Today This Month This Year
 High Temperature

 Low Temperature

 

 

 

 

 

 

 High Humidity

 Low Humidity

 

 

 

 

 

 

 High Dewpoint

 Low Dewpoint

 

 

 

 

 

 

 High Barometer

 Low Barometer

 

 

 

 

 

 

 High Wind Gust      
 High Rain Rate      
 Low Wind Chill      
 High Heat Index      
 High Solar Radiation      
 High UV Index      

Αναζήτηση Δεδομένων / Data Search
Διήμερη Καταγραφή / Last 2 days 6 ήμερη πρόβλεψη καιρού Μετσόβου
6 days forecast for Metsovo

Climatological Reports/ Κλιματολογικά Στοιχεία
Current Year

Τρέχον Ετος

Current Month

Τρέχων Μήνας

Previous Year

Προηγούμενο Ετος

Previous Month

Προηγούμενος Μήνας

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018