Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Λόγω προβληματικής επίβλεψης του μετεωρολογικού σταθμού της Αρχαίας Ολυμπίας, ο σταθμός

αφαιρέθηκε από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.