Μετεωρολογικός σταθμός στα Πεστά Ιωαννίνων. Υψ: 720μ. (39° 27' 39"Β - 20° 55' 6"Α)
Ιδιοκτησία & Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Pesta, Ioannina, Greece. Elevation: 720m. (39° 27' 39"N - 20° 55' 6"E)
Provided & Supervised by Alexis Anastasiou
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats