Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο μετεωρολογικός σταθμός αφαιρέθηκε από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.