Μετεωρολογικός σταθμός Πυραθίου Ηρακλείου
Ιδιοκτησία: Νικόλαος Σωχωράκης
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Νικόλαος Σωχωράκης

Weather station of Pyrathi, Heraclion, Crete Island
Provided by Nick Sohorakis
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by Nick Sohorakis

Υψόμετρο/Elevation: 311 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
08/02/2023 00:20
Temperature
Θερμοκρασία
1.8 °C
Humidity
Υγρασία
90 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
0.4 °C
Wind
Άνεμος
9.7 Km/h at E
Barometer
Βαρόμετρο
1023.6 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0.2 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.8 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
67.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
75.8 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
122.0 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
-1.0 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
1.8 °C
Sunrise
Ανατολή
7:13
Sunset
Δύση
17:54
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
2.3 °C at 00:10
1.8 °C at 00:20
High Humidity
Low Humidity
90 % at 00:10
90 % at 00:10
High Dew Point
Low Dew Point
0.6 °C at 00:10
0.4 °C at 00:20
High Barometer
Low Barometer
1023.9 hPa at 00:10
1023.6 hPa at 00:20
High Wind Gust
27.4 Km/h at 00:10
High Rain Rate
2 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
-1.8 °C at 00:10
High Heat Index
2 °C at 00:10
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Live camera
Ζωντανή εικόνα