Μετεωρολογικός σταθμός στα Σταυράκια, Ηράκλειο. Υψόμετρο: 245μ.
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη: Πολύβιος Χριστοδουλάκης, Επικοινωνία
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Weather station in Stavrakia, Irakleio, Greece, Elevation: 245m.
Provided and Supervised by Polyvios Christodoulakis, Contact
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.
Παρακαλώ περιμένετε / please wait