Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 3:15 01/06/20

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

7.4°C

Υγρασία
Humidity
88%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
5.5°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at SSW
Βαρόμετρο
Barometer
1012.4 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
0.0 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
171.2 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
7.4°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
7.4°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
7.4°C
Ανατολή
Sunrise
6:11 
Δύση
Sunset
20:46 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

10.8°C   at   0:00

7.1°C  at    3:10

High Humidity

Low Humidity

92%   at   1:59

86%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

8.9°C   at   0:00

5.6°C at  2:38

High Barometer

Low Barometer

1013.2 hPa   at   0:11

1012.4 hPa  at   3:10

High Wind Gust

0.0   km/h at  ----

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

7.2°C   at 2:49

High Heat Index

11.1°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports