Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 0:10 22/09/21

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

15.7°C

Υγρασία
Humidity
77%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
11.7°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at SSE
Βαρόμετρο
Barometer
1016.2 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
36.0 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
301.8 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
15.7°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
15.6°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
15.6°C
Ανατολή
Sunrise
7:18 
Δύση
Sunset
19:27 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

15.8°C   at   0:09

15.5°C  at    0:05

High Humidity

Low Humidity

78%   at   0:06

77%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

11.7°C   at   0:00

11.7°C at  0:00

High Barometer

Low Barometer

1016.3 hPa   at   0:00

1016.2 hPa  at   0:03

High Wind Gust

1.6   km/h at   0:02

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

15.6°C   at 0:00

High Heat Index

15.6°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports