Μετεωρολογικός σταθμός Τρίπολης (Υψόμετρο: 650 μ.)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία σταθμού: Δ.Ε.Υ.Α.Τ. - Επίβλεψη ιστοσελίδας Πρ. Καλτεζιώτης


Weather station in Tripoli (Elevation: 650 m.) - Greece

Provided by: National Observatory of Athens

Weather station hosted by: DEYAT   Webpage supervisor: Pr. Kalteziotis

 

Δίκτυο σταθμών E.A.A. / NOA's Network

Hellas weather web page

Current Weather in Tripoli , 1:30 20/06/21

  

 

 

 

 

 

Θερμοκρασία
Temperature

17.2°C

Υγρασία
Humidity
86%
Σημείο Δρόσου
Dewpoint
14.8°C
Άνεμος
Wind
0.0  km/h at NE
Βαρόμετρο
Barometer
1011.3 & Steady
Σημερινός Υετός
Today's Rain
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/hr
Τρέχουσα κακοκαιρία
Storm Total
0.0 mm
Μηνιαίος Υετός
Monthly Rain
35.6 mm
Ετήσιος Υετός
Yearly Rain
257.4 mm
Αίσθηση Ψύχους
Wind Chill
17.2°C
Φαινομενική Θερ.
THW Index
17.4°C
Δείκτης δυσφορίας
Heat Index
17.4°C
Ανατολή
Sunrise
6:09 
Δύση
Sunset
20:55 

Μέγιστες/Ελάχιστες - Today's Highs/Lows

High Temperature

Low Temperature

19.1°C   at   0:00

17.2°C  at    1:30

High Humidity

Low Humidity

86%   at   1:12

84%   at   0:00

High Dewpoint

Low Dewpoint

16.7°C   at   0:00

15.0°C at  1:06

High Barometer

Low Barometer

1011.8 hPa   at   0:00

1011.3 hPa  at   1:20

High Wind Gust

1.6   km/h at   1:10

High Rain Rate

0.0 mm/hr   at  ----

Low Wind Chill

17.2°C   at 1:13

High Heat Index

20.0°C   at   0:00

 

Κλιματολογικά Στοιχεία / Climatologically Reports

Διήμερη καταγραφή

Last 2 Days

Τρέχων μήνας

Current Month

Προηγούμενος μήνας

Previous Month

Τρέχον έτος

Current Year

Προηγούμενο έτος

Previous Year


Ιστορικά στοιχεία / Historical Reports