Μετεωρολογικός σταθμός Ζυγού Καβάλας
Ιδιοκτησία: Κοτσακίδης Δαμιανός
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Zygos, Kavala
Provided by Kotsakidis Damianos
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 87 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
01/07/2022 23:40
Temperature
Θερμοκρασία
21.1 °C
Humidity
Υγρασία
86 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
18.7 °C
Wind
Άνεμος
3.2 Km/h at ENE
Barometer
Βαρόμετρο
1016.0 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0.0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
287.2 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
21.1 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
22.0 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m²
Sunrise
Ανατολή
5:54
Sunset
Δύση
20:58
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
--- °C
Soil moisture 2
Υγρασία εδάφους 2
--- cb
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
--- cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
32.3 °C at 16:40
18.6 °C at 06:40
High Humidity
Low Humidity
90 % at 06:40
43 % at 17:20
High Dew Point
Low Dew Point
21.8 °C at 18:00
16.4 °C at 06:00
High Barometer
Low Barometer
1016.1 hPa at 09:20
1014 hPa at 16:40
High Wind Gust
24.1 Km/h at 18:10
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
18.7 °C at 06:10
High Heat Index
35.8 °C at 16:40
High Solar Radiation
902 W/m² at 13:00
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
--- °C at 00:00
--- °C at 00:00
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Soil Moist. 2
Low Soil Moist. 2
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
--- at 00:00
--- at 00:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας