Μετεωρολογικός σταθμός Ζυγού Καβάλας
Ιδιοκτησία: Κοτσακίδης Δαμιανός
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: ΣΤΡΑΒΩΝ

Weather station of Zygos, Kavala
Provided by Kotsakidis Damianos
In cooperation with the National Observatory of Athens
Supervised by STRAVON

Υψόμετρο/Elevation: 87 m
Latest Values / Τελευταίες Τιμές
01/12/2023 15:50
Temperature
Θερμοκρασία
14.7 °C
Humidity
Υγρασία
81 %
Dew Point
Σημείο Δρόσου
11.4 °C
Wind
Άνεμος
0.0 Km/h at NNE
Barometer
Βαρόμετρο
1016.1 hPa
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Rain Rate
Ραγδαιότητα
0.0 mm/h
Storm Total
Τρέχουσα κακοκαιρία
0.0 mm
Monthly Rain
Μηνιαίος Υετός
0.0 mm
Yearly Rain
Ετήσιος Υετός
410.8 mm
Wind Chill
Αίσθηση ψύχους
14.7 °C
Heat Index
Δείκτης δυσφορίας
14.6 °C
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
58 W/m²
Sunrise
Ανατολή
7:28
Sunset
Δύση
16:55
Soil temperature 1
Θερμ. εδάφους 1
--- °C
Soil moisture 2
Υγρασία εδάφους 2
--- cb
Soil moisture 1
Υγρασία εδάφους 1
--- cb
Leaf Wetness 1
Διύγρανση φύλλων 1
---
Today's Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
15.3 °C at 15:30
3.9 °C at 03:10
High Humidity
Low Humidity
98 % at 09:50
78 % at 15:30
High Dew Point
Low Dew Point
12 °C at 13:30
3.1 °C at 03:00
High Barometer
Low Barometer
1018.7 hPa at 00:20
1015.9 hPa at 15:40
High Wind Gust
12.9 Km/h at 14:20
High Rain Rate
0 mm/h at 00:10
Low Wind Chill
3.9 °C at 02:00
High Heat Index
15.1 °C at 15:20
High Solar Radiation
584 W/m² at 12:50
High Soil Temp. 1
Low Soil Temp. 1
20.6 °C at 13:30
20.6 °C at 13:30
High Soil Moist. 1
Low Soil Moist. 1
190 cb at 13:30
190 cb at 13:30
High Soil Moist. 2
Low Soil Moist. 2
--- cb at 00:00
--- cb at 00:00
High Leaf Wetness 1
Low Leaf Wetness 1
--- at 00:00
--- at 00:00
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας