Μετεωρολογικός σταθμός Λαυρίου. Υψόμετρο: 3μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Φιλοξενία: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
Επίβλεψη: Κωλέτσης Ιωάννης
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Lavrio - Greece. Elevation: 3m.
Provided by National Observatory of Athens - Hosted by: Lavrion Port Organization S.A.
Supervised by: Koletsis Ioannis
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon