Μετεωρολογικός σταθμός στην Λευκάδα - Υψόμετρο: 12μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Dmarin Global Marinas Network - Επίβλεψη: Κωνσταντίνος Βίτσιος
Weather station in Lefkada - Elevation: 12m.
Provided by National Observatory of Athens
Hosted by Dmarin Global Marinas Network - Supervised by Konstantinos Vitsios (contact)

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon