Μετεωρολογικός σταθμός στην Βωβούσα, Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 1024μ.
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ιδιοκτησία και Επίβλεψη: Χρόνης Δρούγιας, Επικοινωνία
Weather station in Vovoussa, Ioannina, Greece, Elevation: 1024m.
In collaboration with the National Observatory of Athens
Provided and Supervised by Hronis Drougias, Contact

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats

Copyright ©
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ολόκληρης ή μέρους της σελίδας χωρίς την άδεια του διαχειριστή