Μετεωρολογικός σταθμός στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Υψ: 472μ. (39° 42' 48"Β - 20° 47' 33" Α)
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Φιλοξενία: Δήμος Ζίτσας - Επίβλεψη: Γιώργος Γερακάρης
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Eleoussa, Ioannina, Greece. Elevation: 472m. (39° 42' 48" N - 20° 47' 33" E)
Provided by National Observatory of Athens.
Hosted by Municipality of Zitsa - Supervised by George Gerakaris
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon