Μετεωρολογικός σταθμός στην Σέττα Ευβοίας. Υψ: 925μ.
Ιδιοκτησία & Επίβλεψη: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Setta, Evia, Greece. Elevation: 925m.
Provided & Supervised by Ioannis Papadopoulos
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.
Παρακαλώ περιμένετε / Please wait