Μετεωρολογικός σταθμός στην Σέττα Ευβοίας. Υψ: 925μ.
Ιδιοκτησία & Επίβλεψη: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
VANTAGE PRO2 WIRELESS FAN-ASPIRATED
Weather station in Setta, Evia, Greece. Elevation: 925m.
Provided & Supervised by Ioannis Papadopoulos
Ιn cooperation with the National Observatory of Athens.

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε / Please wait